eRepositori

Repositori institusi merujuk kepada pusat pendepositan hasil penyelidikan warga institusi pengajian atau institusi penyelidikan lain yang disimpan dalam bentuk digital sebagai aset untuk memudahkan perkongsian dan penyebaran maklumat penyelidikan.

INISIATIF NASIONAL

Malaysian Theses Online (MTO)

Malaysian Universities Repositories Collection (PNM)

INISIATIF INSTITUSI

Universiti Malaya

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Sains Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Mara

Universiti Putra Malaysia

Universiti Teknologi Petronas

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Universiti Multimedia

Universiti Malaysia Sarawak

Universiti Malaysia Sabah

Universiti Malaysia Kelantan

Universiti Malaysia Perlis

Universiti Malaysia Terengganu

Universiti Malaysia Pahang

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com