Manuskrip Melayu: sumber maklumat peribumi Melayu

Bunga rampai maklumat peribumi Melayu

Buku kecil yang sempat saya baca awal tahun ini, adalah hasil tangan Prof Ding Choo Ming [1][2], seorang penyelidik penting manuskrip Melayu yang kini bertugas di Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM. Isi buku ini merupakan syarahan perdana yang disampaikannya dalam proses mendapat gelar Profesor.

Buku ini memberi gambaran awal dan secara permukaan mengenai bidang kajian manuskrip Melayu. Jumlah halamannya hanya 78 muka surat sahaja, menjadikannya sebuah buku yang padat dan kaya fakta.

Menurut buku ini, kajian manuskrip Melayu memainkan peranan besar dalam mengisi kelompangan yang masih wujud untuk memahami falsafah dan jati diri bangsa Melayu. Setakat ini hanya kira-kira 30% sahaja daripada sejumlah kira-kira 10,000 manuskrip Melayu yang terdapat di seluruh dunia telah dikaji dengan mendalam. Proses pengkajiannya masih berterusan dan kian giat, malah sebuah Pusat Kecemerlangan Manuskrip Melayu akan ditubuhkan tidak lama lagi di UKM untuk tujuan tersebut.

Manuskrip Melayu menurut penulis, bolehlah dianggap seperti bunga rampai maklumat peribumi Melayu. Di dalamnya terdapat pelbagai ilmu berkenaan orang Melayu dan lingkungan hidup mereka, seperti ilmu ketatanegaraan, ilmu undang-undang, ilmu bahasa, ilmu herba dan perubatan, ilmu astronomi, ilmu mantera dan jampi serta ilmu-ilmu tradisional lain yang mungkin masih berguna kepada generasi sekarang.

Walau bagaimanapun, kepentingan manuskrip ini kepada kita turut bergantung kepada falsafah pembangunan semasa yang dipegang oleh negara. Jika falsafah yang dipegang tidak mengutamakannya, tautan sebenar tidak dapat dibuat dengan masa lalu, dan ilmu-ilmu yang telah dikumpulkan oleh generasi lama akan menjadi sia-sia belaka.

Antara jenis-jenis manuskrip Melayu lama adalah sastera sejarah, sastera epik, sastera hikayat, sastera kitab, sastera undang-undang, sastera ketatanegaraan dan puisi klasik. Tetapi ini tidak selalunya bermakna keseluruhan bahan dalam sesebuah manuskrip itu menjurus kepada sesuatu bidang secara khusus. Ini kerana pengarang manuskrip selalu mencampur adukkan pelbagai kisah berkaitan ke dalam manuskrip mereka.

Selama ini, kajian manuskrip Melayu masih banyak terkongkong di bawah mikroskop penyelidikan orang-orang Barat yang prejudis terhadap keupayaan pengarang Melayu. Menurut mereka pengarang Melayu hanyalah peniru yang mencedok gaya sastera Hindu dan Arab. Hanya kini, kajian manuskrip dibedah semula dan diberi pengertian baru di bawah kaca mata tulen para pengkaji yang jujur mencari akar budi dan citra bangsa.

Najibah Abu Bakar

Pemilik BukuRia, berlatar belakang bidang perpustakaan dan sains maklumat serta mempunyai sedikit pengalaman menulis di beberapa akhbar dan majalah tempatan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com