100 Pengulas Terbaik Malaysia di Goodreads

bestreviewersMenurut Profesor Ajmal, bekas dekan ISTAC/ISLAH, tujuan utama ulasan buku ditulis adalah untuk menarik minat pembaca kepada buku-buku yang diulas itu.

Seorang pengulas buku ada peranan penting dalam rantaian penjualan buku dan penyampaian idea dalam masyarakat. Ia bertindak sebagai orang tengah untuk memperkenalkan buku-buku yang mengandungi isi dan idea yang baik kepada pembaca.

Setiap pengulas mempunyai potensi mempengaruhi orang lain supaya berkenalan dengan buku, pengarang, genre, siri dan aspek-aspek tertentu dalam sesebuah buku.

Pada zaman media sosial, para pengulas mempunyai seluas-luas ruang untuk dimanfaatkan. Berapa ramai pengulas profesional yang bermula dari ulasan di blog atau Amazon? Akhirnya mereka dicari oleh penerbit atau pengarang untuk mengulas buku-buku terkini.

Rangkaian sosial pembaca Goodreads tidak ketinggalan, memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk mengulas bacaan mereka. Pembaca boleh memuat naik data buku mereka di Goodreads, dan memberi pandangan mengenai buku-buku yang telah dibaca sama ada baik atau sebaliknya.

Apa yang lebih istimewa, ulasan-ulasan itu boleh dikomentar oleh rakan-rakan pembaca kita yang lain dan diberi ‘likes’. ‘Likes’ inilah yang kemudian dikira oleh sistem, untuk menentukan pembaca-pengulas terbaik. Goodreads menyenaraikan 100 pengulas terbaik mengikut negara, berdasarkan jumlah undian yang dikumpulkan.

Pengulas terbaik ini dibahagikan pula kepada empat tahap masa iaitu:

  • pengulas terbaik mingguan,
  • pengulas terbaik bulanan,
  • pengulas terbaik tahunan, dan
  • pengulas terbaik keseluruhan.

Apabila kita perhatikan senarai 100 pengulas terbaik dari Malaysia, kebanyakan mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengulas, terdiri daripada pembaca buku-buku ringan dan hiburan. Mereka golongan yang selalu diusik kerana cenderung membaca genre cinta dan indie.

Manakala pengulas yang membaca buku-buku serius, yang sering mempersoalkan golongan pembaca ringan, terdiri daripada beberapa kerat sahaja dalam senarai 100 pengulas teratas negara kita.

Bagi penulis artikel ini, senario yang terpapar di laman sosial pembaca Goodreads itu ironik dan ada lucunya.

Bukankah pembaca buku-buku serius dan berbobot yang lebih patut ke hadapan dan memujuk orang lain supaya menyertai golongan mereka?

Bukankah apabila lebih ramai pembaca dapat mereka pengaruhi, maka pembaca buku cinta dan indie perlahan-lahan akan beralih arah membaca buku-buku yang lebih serius, sepertimana mereka harapkan?

Ditinjau dari segi motivasi dalaman pula, pembaca buku-buku serius dan berbobot inilah yang seharusnya lebih bangga menuju ke depan dengan bahan bacaan mereka yang terpilih dan bermutu. Bukan sebaliknya.

Merekalah yang sepatutnya lebih galak mengulas, kerana buku-buku yang terpilih dan bermutu itu memang wajar sampai ke pengetahuan pembaca lain pula.

Amanat terpenting Balai Maqamat Affandi Hassan

photo[Artikel ini telah tersiar di Selangorkini 11-18 September 2015; teks yang disertakan di sini adalah naskhah asal sebelum disunting oleh pihak editor Selangorkini]

USAHA Affandi Hassan mengadaptasikan bentuk maqamah daripada kesusasteraan Arab-Islam Andalusia sebagai alat untuk membawa ke hadapan Gagasan Persuratan Baru, boleh dianggap sebagai satu percubaan yang tulen dan idea yang segar. Meskipun maqamah sememangnya dianggap antara fenomena kesusasteraan Arab klasik yang paling popular di luar tanah Arab, namun inilah kali pertama bentuk ini dibawa ke dalam kesusasteraan tanah air.

Balai Maqamat mengisahkan seorang editor yang menerima manuskrip yang disifatkan luar biasa daripada seorang pengarang, kerana ia dihidangkan dalam bentuk kesusasteraan yang belum pernah diaplikasikan dalam mana-mana karya tempatan, iaitu maqamah. Melalui sudut pandang si editor, kita sama-sama diajak membaca manuskrip itu sebagai penilai kritis. Inti utama manuskrip adalah komentar mengenai budaya intelektual, politik dan kehidupan sosial yang kian parah di negara kita.

Tujuan esei ini bagaimanapun bukanlah untuk memperkatakan mengenai komentar kemasyarakatan yang dilontarkan dalam buku itu mahupun menilai sejauh mana keberkesanan komentar yang disampaikan hasil mengambil bentuk maqamah. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar dan meluas daripada itu, iaitu apakah niat utama pengarang memperkenalkan bentuk maqamah kepada khalayak pembaca Malaysia? Adakah pengarang memperkenalkan maqamah semata-mata kerana beliau menganggap bentuk kesusasteraan yang sedia ada telah gagal menyampaikan mesej terpenting sesebuah karya? Jika jawapannya ya, maka bentuk maqamah terhenti sekadar suatu bekas baru yang lebih sesuai untuk mengisi hidangan yang selama ini dihidangkan dengan cara kurang berkesan. Jika sebaliknya, apakah pula matlamat pengarang yang lebih penting daripada itu? Boleh jadi bekas hidangan yang dipilih oleh pengarang bukan sekadar untuk mengujakan atau mencari kesesuaian, tetapi membawa simbolik budaya yang jauh lebih bermakna.

Pada persimpangan ini, mari kita teliti sejarah maqamah seperti yang dijelaskan dalam The Literature of al-Andalus (2000) yang disusun oleh Menocal. Maqamah adalah perkataan bahasa Arab (jamaknya maqamat), yang dalam bentuk kata akarnya bermakna ‘dia berdiri’. Berdiri di sini dari segi istilah dihuraikan sebagai berdiri dalam sebuah diskusi atau perbincangan ilmiah, untuk menyampaikan atau berkongsi ilmu atau pendapat. Bentuk maqamah ini dikatakan muncul bertitik-tolak daripada budaya diskusi atau perbincangan ilmiah secara lisan di kalangan ilmuan Arab, yang biasa berlangsung dalam balai-balai istana, rumah-rumah pembesar dan tempat-tempat awam kunjungan mereka.

Sejarah perbincangan ilmiah ini tertanam kukuh dalam budaya ilmu yang dibawa oleh agama Islam. Dr. Ahmad Shalaby dalam bukunya berjudul History of Muslim Education (1979) menerangkan bahawa telah menjadi kebiasaan bagi empat Khalifah terawal Islam untuk ditanya oleh rakyat mengenai hal-hal bersangkutan agama dan pemerintahan dalam majlis-majlis terbuka dan tertutup yang turut dihadiri oleh para sahabat. Dalam majlis-majlis ini, apabila Khalifah tidak dapat memberikan jawapan berdasarkan ilmu yang mereka miliki, maka nasihat para sahabat akan ditanya untuk dijadikan sandaran.

Berasaskan model inilah, budaya perbincangan ilmiah kian subur dalam budaya Arab-Islam dan mencapai kemuncaknya ketika zaman dinasti Abbasiyah. Para sultan berlumba-lumba menjemput kelompok ilmuan untuk membincangkan pelbagai polemik ilmiah semasa di istana. Jejak ini segera dituruti para pembesar di rumah mereka, sehingga ke peringkat rakyat jelata budaya ini menjalar ke pasar-pasar. Malah perbincangan ilmiah seumpama ini pernah dibukukan dalam kitab al-Imta’ wa-al-Mu’anasah oleh Abu Hayyan al-Tawhidi (meninggal pada 1009M), bersumberkan diskusi yang berlangsung di rumah Ibn Sa’dan, seorang menteri di bawah pemerintahan Samsan al-Daulah.

Apa yang membezakan bentuk maqamah dengan bentuk kesusasteraan lain sebelum ini, adalah kerana ia memperkenalkan watak-watak fiksyen, sesuatu yang asing dalam budaya Arab-Islam sebelumnya. Sejak kali pertama dihasilkan secara improvisasi oleh Badi’ al-Zaman al-Hamazani (967-1008M) dalam majlis perbincangan ilmiahnya, ia terus dikembangkan oleh ramai pengarang lain dengan kemuncaknya adalah karya dihasilkan al-Hariri (1054-1122M).

Jelaslah sekarang daripada singkapan sejarah kesusasteraan bentuk maqamah ini, usaha pengarang Affandi Hassan membawanya ke dalam kesusasteraan tanah air bukanlah semata-mata kerana ingin mencipta hidangan bentuk baru untuk mengujakan khalayak, mahupun mencari kesesuaian bentuk untuk menghidangkan komentarnya dengan lebih berkesan.

Tujuan utama Balai Maqamat adalah untuk membuka mata masyarakat mengenai budaya maqamah dan perbincangan ilmiah secara lisan yang begitu asing di negara kita, terutama dalam keadaan ilmuan dan rakyat terpaksa bersuara di hadapan pemimpin negara dan para pembesar. Inilah amanat terpenting yang ingin disampaikan oleh Affandi Hassan melalui Balai Maqamatnya.

Rumah Berhala Diana, Ephesus

ephesosLaale menceritakan dalam karyanya yang berjudul Ephesus (Ephesos), Rumah Berhala Diana di Ephesus pada zaman Greek dan Rom (kini di wilayah Anatolia, Turki) menyimpan pelbagai karya seni dan buku-buku yang bernilai; selain menjadi tempat keagamaan, ia turut berfungsi sebagai arkib atau perpustakaan. Menurut Tatian dari Assyria (120-180 M), ahli falsafah berbangsa Ephesus bernama Heraclitus (535-475 SM) telah menyerahkan karyanya On Nature ke rumah berhala ini, di mana Euripides (480-406 SM) membaca dan menghafalnya.

Susan Finley, Celsus Library of Ephesus
Libri, 64(3)

Ketinggian nilai perpustakaan dalam tamadun Islam

istaclibDalam buku Ahmad Shalaby berjudul History of Muslim Education, beliau turut membincangkan peranan penting perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan bukan sekadar gedung menyimpan buku, tetapi juga memegang kendali sebagai pusat pengajian dalam kapasitinya yang tersendiri.

Akademi Islam yang pertama iaitu Bayt al-Hikmah, diasaskan beserta dengan koleksi buku yang dimiliki oleh Harun al-Rashid. Sehingga hari ini, para sarjana pendidikan Islam saling berbeza pendapat sama ada ia patut dikelaskan sebagai perpustakaan atau sebuah pusat pengajian.

Pada masa dahulu, perpustakaan turut mengadakan kelas-kelas pengajian dan aktiviti penterjemahan, kerana di situ selalu bertumpu para sarjana dan ilmuwan untuk membuat rujukan, sehingga disediakan tempat tinggal dan makan minum oleh para pemilik perpustakaan. Salah satu perpustakaan sebegini ialah Khizanat al-Hikmah di istana ‘Ali bin Yahya al-Munajjim.

Ketinggian nilai perpustakaan ini tercapai dalam tamadun Islam kerana apresiasi umat yang tinggi terhadap buku. Menurut Ahmad Shalaby, al-Jahiz adalah sarjana yang pertama kali mengangkat kedudukan buku ke tempat yang begitu tinggi dan mulia melalui hasil karya dan pepatah-pepatahnya. Sebelum karya-karya al-Jahiz, orang ramai lebih mengangkat puisi dari prosa.

Hasil kecintaan terhadap buku inilah, perhatian yang begitu besar diberikan terhadap perpustakaan, seperti yang digambarkan oleh kisah-kisah berikut.

Rumah seorang pembesar, Ibn al-‘Amid telah diselongkar oleh askar-askar Khurasan sehingga semua gelas cawannya pecah. Ibn al-‘Amid tidak sedikit pun risau mengenai kerosakan itu, tetapi beliau risau mengenai perpustakaannya yang belum beliau dengar sebarang khabar mengenainya. Tidak lama selepas itu beliau bertemu dengan pustakawannya yang membawa berita bahawa buku-bukunya selamat dan tidak ada sebuah pun yang hilang. Ibn al-‘Amid berasa sangat gembira dan berkata kepada pustakawannya: “Kamu lelaki yang membawa petanda baik, benda-benda lain semuanya boleh dicari ganti kecuali perpustakaan.”

Apabila Nuh bin Mansur menawarkan jawatan kepada al-Sahib bin ‘Abbad, beliau menolaknya dan salah satu sebab yang diberikan adalah betapa sukarnya untuk memindahkan buku-bukunya yang perlu diangkut oleh 400 ekor unta. Jadi beliau lebih rela untuk kekal bersama-sama bukunya daripada menerima jawatan yang menarik itu.

Banu ‘Ammar di Tripoli pula sanggup menggaji pakar-pakar dan para peniaga supaya mendapatkan buku-buku dari negeri asing untuk perpustakaan-perpustakaan milik mereka.

Suatu hari anak remaja al-Qadhi al-Fadhil memerlukan sebuah naskhah al-Hamasah untuk dibaca. Dia meminta Ibn Surah al-Kutbi supaya mendapatkan buku itu untuknya. Lalu al-Kutbi pergi bertemu al-Qadhi al-Fadhil untuk mendapatkan keizinan mengambil buku itu dari perpustakaannya. al-Qadhi al-Fadhil mengarahkan agar kesemua salinan yang ada di perpustakaannya dibawa kepadanya supaya beliau boleh memilih yang paling tidak penting untuk diberikan kepada anaknya. 35 salinan telah dibawa kepadanya untuk diteliti, namun beliau memutuskan setiap salinan itu mempunyai nilai istimewa buat dirinya. Dia menegaskan bahawa kesemua salinan itu terlalu tinggi tarafnya untuk seorang pelajar dan mengarahkan Ibn Surah untuk membeli salinan lain yang sesuai untuk pelajar.

Sekiranya kita menyusuri dunia Islam dari Mesir sehingga Andalusia, kita akan dapati tenaga yang luar biasa dalam usaha pemerolehan buku.

Al-Hakam di Kordoba menghantar utusannya ke segenap pelusuk negeri Timur untuk memperoleh buku. Apabila Abu al-Faraj al-Isfahani telah selesai menulis al-Aghani al-Hakam menghantar seorang utusan istimewa untuk mendapatkan sesalinan buku itu sebelum ia dibeli oleh orang lain. Raja yang pemurah itu telah menghadiahkan pengarang itu dengan 1000 dinar emas sebagai ganjaran.

Malah orang awam sekalipun tinggi hasratnya untuk memiliki perpustakaan di  rumah masing-masing meskipun mereka tidak dapat menggunakannya, kerana memiliki perpustakaan di rumah mengangkat darjat mereka dalam masyarakat. Ada sebuah kisah yang terkenal dari al-Maqarri yang dipetik oleh Ahmad Shalaby dalam bukunya ini: Seorang pencinta buku bernama al-Hadhrami selalu mengunjungi acara lelongan buku untuk mendapatkan buku-buku yang dia sukai. Suatu hari dia menemui sebuah naskhah yang indah dengan komentar yang sangat baik. Dia membida buku itu tetapi ada orang lain menawarkan harga yang lebih tinggi. Dia tetap menambah bidaan sehinggalah tidak mampu lagi berbuat demikian. Harga buku itu sudah melampaui harga asalnya begitu jauh. Lalu al-Hadhrami menunggu di situ untuk melihat siapakah pembida yang menewaskan bidaannya. Beliau berasa berang kerana mendapat tahu bahawa pembeli itu bukanlah seorang sarjana dan tidak tahu apapun mengenai buku itu. Dia hanya tertarik kepada buku itu kerana penjilidannya cantik dan saiz buku itu muat-muat dengan ruang yang masih ada di rak bukunya.

Ulasan: Cherita Jenaka iaitu Pa’ Kadok, Pa’ Pandir, Lebai Malang, Pa’ Belalang, Si-Lunchai

25173313

Saya memilih buku ini untuk dibaca kerana sebelum ini menghadam The Tales of Nasrettin Hoca, jenaka klasik yang dikatakan berasal dari Asia Barat dan kemudian tersebar ke banyak pelusuk lain dunia.

Kisah2 Hoca/Hodja yang mempunyai sisi pengajaran sosial yang bermanfaat, membuat saya tertanya-tanya sejauh mana pula jenaka klasik Melayu memiliki kedalaman pengajaran sosialnya. Terdetik di fikiran kisah Pak Kadok yang menggadai kampung halaman.

Mencari di Google berdasarkan kata kunci Pak Kadok, sukar sekali menjejak buku moden yang masih memuatkan kisah2 jenaka seperti ini. Alhamdulillah rezeki kurniaan Allah, bertugas di perpustakaan khas memberi peluang bersua dengan sebuah buku nadir seumpamanya.

Ada 5 buah cerita jenaka Melayu dalam buku ini, yang dihimpunkan daripada tradisi lisan. Dengan watak-watak yang digambarkan dengan sikap kebodoh-bodohan (juga seperti Hoca/Hodja), bagi saya banyak pengajaran yang cuba dihantar oleh para penyampai, yang membuktikan ketinggian akal budi mereka.

Seawal kisah Pak Kadok, klunya bagi saya adalah ayat ini yang menegur kepincangan negeri itu:

Maka baginda itu chukup lengkap seperti ‘adat isti’adat kerajaan yang lain-lain juga, akan tetapi ada pun tabi’at baginda itu terlalu-lah suka menyabong dan berjudi, sa-hingga menjadi suatu ‘amalan pada baginda itu. Dengan hal yang demikian habislah sekalian ra’ayat seisi negeri itu menjadi ‘ashik leka dengan berjudi juga pada sa-tiap masa; tiada sekali-kali mengambil bena kepada mendirikan shari’at Nabi sall’Allahu ‘alaihi wa-sallam….

Jadi apabila kezaliman itu bermula daripada atas, apalah lagi harapan orang bawah melainkan ikut terpalit sehingga menyorak kehilangan ayam dan kampung sendiri. Sewaktu Pak Kadok menghadapi saat yang paling malang itu dalam hidupnya, Raja dan para penonton diraja masih mampu mengetawakan Pak Kadok tanpa menyedari asal-muasal kebodohan Pak Kadok.

Melalui kisah Pak Pandir, saya mendapat pengajaran, sekiranya sesuatu perkara itu diletakkan tidak pada tempat sepatutnya (seperti Pak Pandir yang tidak mampu memikul tanggung jawab dan menjalani kehidupan sebagai suami – tidak tahu mencari nafkah, tidak kenal anak dan masyarakat sendiri tetapi masih dipilih oleh Mak Andeh sebagai suami), maka akhirnya akan berlaku bencana besar (hingga rumah dimasuki gergasi pun terpaksalah dihadapi) dan berakhir dengan kematian yang hina. Manakala Mak Andeh sendiri, apabila bersedia menerima Pak Pandir dengan segala kelemahannya maka terpaksa juga menerima akibat terburuk dalam dukacita.

Lebai Malang menghantar teguran dan isyarat kepada ahli agama yang tidak ikhlas dalam menunaikan amanah mereka. Sikap lebih mengejar materi (seperti Lebai Malang yang lebih tergiur dengan ‘kain puteh dan tikar’, ‘perut yang kenyang’, ‘daging kerbau’, ‘kelapa sa-tali’ dan ‘kampit beras’) akan mengakibatkan kehinaan, yang tergambar dengan Pak Kadok yang terpaksa melucut segala kain-baju ketika mengejar anjing yang melarikan sedikit rezeki daging kerbaunya.

Manakala Pak Belalang adalah seorang pembohong tegar yang sanggup berbuat apa sahaja demi sesuap nasi, tetapi akhirnya terpaksa membakar rumah sendiri demi menyelamatkan diri daripada kemurkaan Raja. Walaupun berakhir dengan baik kerana Raja sanggup memeliharanya, tetapi orang yang berbohong ini bergantung hanya kepada nasib baik yang ditentukan Allah sahaja, bukan kerana kepandaian mahupun kehebatan berdusta.

Si Lunchai pula mengisahkan kesombongan dan kezaliman penguasa yang enggan merendah diri untuk rakyat, serta tidak menjalankan hukuman dengan adil dan bijaksana. Pemimpin seperti ini akan menjadi mangsa dendam rakyat yang akan menggunakan pelbagai tipu muslihat untuk menjatuhkan raja, tetapi pada masa yang sama rakyat sendiri akan kehilangan pemimpin dan menerima akibat yang tidak kurang pahitnya. Perseteruan akan berterusan antara dua pihak yang sebenarnya sama-sama memerlukan, iaitu rakyat dan pemimpin. Pembesar2 di sekeliling raja pula, adalah pembesar yang rela menyembunyikan kebenaran daripada Raja, asalkan dapat mengekalkan kemuliaan diri masing-masing. Akhirnya semua binasa dan menyesal.

Sungguh banyak saya dapat belajar daripada pembacaan karya klasik dari dua dunia yang terpisah ini (Asia Barat dan alam Melayu), mengukuhkan kecintaan saya kepada karya klasik yang berasal daripada peradaban Islam. Mudah-mudahan karya2 begini kembali segar dan diperluas melalui penerbitan terkini supaya dapat sampai kepada lebih ramai pembaca.

Ulasan: Etika Belajar & Mengajar al-Qur’an (Imam al-Nawawi)

10452609

Judul: Etika Belajar & Mengajar al-Qur’an

Pengarang: Yahya bin Sharif al-Nawawi

Penerbit: Yamani Angle

Tahun terbit: 2010

Halaman: 148

———————————————

Buku ini penting sebagai alat muhasabah diri dan juga menetapkan kayu ukur yang harus kita pegang apabila berhubung dengan Al-Qur’an.

Imam al-Nawawi yang juga telah mengarang Arba’in al-Nawawiyah (Hadith 40: Terjemahan dan Sharahnya), mengarang buku ini untuk menyampaikan kepada kita adab-adab dengan Al-Qur’an – tidak kira sebagai pembaca, pelajar mahupun guru Al-Qur’an.

Bonus tambahan yang sangat bernilai, adalah sisipan artikel yang dihimpunkan oleh penyusun buku, Ahmad Asri Lubis mengenai kedudukan Al-Qur’an dalam hidup seorang Muslim.

Antara yang sangat menusuk dan mengesankan, adalah pesanan dan seruan yang diberikan oleh al-Syahid Syeikh Sa’id Ramadan al-Buti (insyaAllah Allah kurniakan kepada beliau syahid), ulama’ Syria yang telah meninggal dunia  ketika sedang mengajarkan Islam di masjid kerana masjid itu dibom oleh pihak yang tidak dikenali.

Pilihan yang diberi oleh Rasulullah s.a.w. sebagai tempoh yang wajar untuk seseorang Muslim mengkhatam Al-Qur’an adalah 40 hari, paling maksimum. Pilihan lain adalah 30 hari, 20 hari, 15 hari, 10 hari atau 5 hari. Inilah amalan para salafussoleh.

Malah ada antara para salafussoleh yang meninggal dunia dahulu, pernah mengkhatam Al-Qur’an 18,000 kali dalam rumahnya. Apabila ditangisi oleh saudara/anak mereka di ambang maut, justeru mereka yang berusaha memberi ketenangan kepada yang bakal ditinggalkan dengan berkata bahawa mereka sudah mengkhatam sebanyak ini dan sebanyak itu.

Tangisan yang tercurah ketika membaca al-Qur’an, serta cara mereka mentadabbur makna al-Qur’an supaya menjadi penyembuh bagi hati, begitu asing kedengaran di kalangan penganut Islam pada zaman fitnah ini.

Jauhnya jarak Muslim dari Al-Qur’an, itulah yang sebenarnya menjadi punca kita tidak mendapat barakah yang dilimpahkan kepada orang-orang terdahulu. Sedangkan kita tertanya-tanya di manakah jalan keluar daripada kezaliman yang sedang mencengkam umat.

Buku ini benar-benar menginsafkan dan sangat sesuai dihadam menjelang Ramadhan 2015 yang tinggal lebih kurang dua bulan lebih sahaja lagi.

Mudah-mudahan Allah menautkan hati kita lebih erat dengan Al-Qur’an dan memberi kita kekuatan untuk mentadabbur ayat-ayatnya, seterusnya mencari guru yang mursyid yang dapat membimbing kita supaya lebih dapat memaknai hidup kita berlandaskan Al-Qur’an.

Ulasan: Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang (ZF Zamir)

17667433

Sejak 2013 memerhatikan dari jauh mengenai gerakan TFTN serta pengasasnya Zul Fikri Zamir, banyak pertanyaan yang muncul di benak fikiran mengenai sumber kebangkitan dan semangatnya. Siapakah tokoh di sebalik aktivisme pendidikan ini? Dan ke manakah matlamat akhir aktivisme ini? Akhirnya melalui buku ini serba-sedikit mendapat jawapan mengenai idea dan pemikiran yang diusung oleh beliau.

Anak kepada seorang guru perpustakaan, beliau terdedah kepada pelbagai bahan bacaan sejak usia muda. Kemudian beliau mendapat pendidikan menengah di SM Sains Selangor di mana pendedahan terhadap teater pastinya telah meninggalkan kesan mendalam sehingga akhirnya ia menjadi satu elemen dalam TFTN. Seterusnya beliau masuk ke matrikulasi, diikuti IPG dan menyambung pengajian di universiti dalam bidang pendidikan.

Isu-isu yang dibawakan oleh beliau melalui buku ini (juga esei-esei lain) adalah jelas, mengenai kebebasan akademik, pendidikan, politik dan sosial, serta teater (seni) sebagai agen pencorak pemikiran masyarakat.

Memerhatikan beliau membawa isu-isu yang kebanyakan orang muda anggap berat ini, tertonjol dengan kemas keluasan pembacaan dan keberanian beliau berfikir, merentas pelbagai bidang termasuk falsafah dan ekonomi.

Gaya beliau menulis pula mengingatkan saya kepada Wan Ahmad Fayhsal dan Anas Alam Faizli dan esei-esei mereka yang memetik falsafah dan fakta dengan begitu bersahaja – seperti makan popcorn sambil menonton filem sahaja. Ini membuat saya tertanya-tanya pula, kalau 3 orang ini adalah antara insan yang berjaya dilahirkan oleh sistem pendidikan kebangsaan dan pendidikan kebangsaan sering dikatakan gagal, maka dari akar mana satu mereka menjadi buah? Saya membuat kesimpulan, sistem pendidikan ini bukanlah gagal sepenuhnya, cuma masih banyak ruang untuk diperbaiki.

Walaupun menyetujui pandangan beliau mengenai matlamat sistem pendidikan perlu diubah kerana memerangkap manusia dalam kancah super-materialistik dan menjadikan mereka hamba kapitalisme, tetapi saya sedikit berasa ragu dengan arah baru yang beliau sarankan – kerana ada kalanya kelihatan beliau agak bersimpang-siur memetik ahli-ahli falsafah tanpa kesimpulan yang jelas. Benar, kembali ‘memanusiakan manusia’ tetapi konsep manusia yang mana yang beliau mahukan? Sama ada beliau menyembunyikan matlamat akhir itu kerana sesuatu sebab, atau memang beliau sendiri masih belum meyakini pilihannya – itu hanya boleh dijawab oleh pengarang.

Saya percaya matlamat akhir pendidikan ialah untuk membuat manusia mengenal dirinya vis-a-vis Rabb Yang Agung, dan hasil pendidikan itu ialah seorang insan, yang berdasarkan ilmu yang diperolehinya, menjadi tidak zalim terhadap diri sendiri kerana mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini dapat dicapai apabila mereka benar2 memahami Pandangan Alam Islam, yang mana saya sendiri masih lagi bergelut mengutip ilmunya.

Saya juga agak kurang bersetuju dengan petikan yang beliau bawakan oleh Iqbal, yang saya rasa sudah berada agak di luar daripada konteks dunia hari ini. Sejak teguran Iqbal dibuat sehingga masa kini, saya berasakan bahawa sikap yang diberitahu Iqbal dalam Javid Namah, iaitu ‘cendekiawan Muslim… sebahagian besarnya tidak acuh terhadap pembinaan peribadi dan pendidikan umat – sehingga menyebabkan pemerintahan jatuh ke tangan orang tidak mempunyai ahli dalam bidangnya…. (dan seterusnya)’ sudah banyak perhatian yang diberikan cendekiawan Muslim dalam hal pembinaan peribadi dan pendidikan umat.

Sebagai salah seorang hasil didikan sistem pendidikan agama naungan ulama’ Kelantan, kami ditanamkan dengan tujuan belajar bukanlah untuk mengejar matlamat keduniaan tetapi lebih jauh daripada itu. Asas yang ditanamkan sejak awal ini, saya yakin mampu menjadi ubat kepada pelbagai cabaran lain yang mendatang.

Sistem pendidikan Islam seperti ini yang diperkenalkan daripada bawah dan menyeluruh (merangkumi semua aspek agama Islam), sudah menjadi semacam trend dalam dunia hari ini, tetapi perhatikan juga bagaimana di Turki, usaha Recep Tayyip Erdogan untuk menukar status lebih banyak sekolah kepada sekolah agama, pernah ditentang oleh rakyatnya sendiri. Begitu juga sistem pendidikan di negara kita, sudah banyak suara menyarankan kepada kerajaan supaya menukar sistem pendidikan sekular kepada sistem pendidikan Islam, tetapi belum sepenuhnya dapat dilakukan walaupun usaha ke arah itu nampak lebih giat. Usaha pendidikan inilah juga yang dilakukan oleh Hizmet, pertubuhan naungan Fethullah Gulen. Pengalaman saya sebagai pustakawan, mengerjakan dokumen2 Fazlur Rahman seorang sarjana besar, menunjukkan perhatian beliau yang besar dalam bidang pendidikan Islam meskipun beliau sendiri mempunyai sejarah kontroversi yang tersendiri dalam sesetengah bidang Islam yang lain.

Begitu juga apabila pengarang memetik dari Rumi, “Jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik, mengapa pada saat sama menimbulkan permusuhan.” Saya lebih suka mentafsir, bahawa apa yang diisyaratkan Rumi dalam ungkapannya yang ini, adalah hanya keimanan kepada tauhid dapat menyatukan hati-hati manusia, bukannya ilmu pengetahuan dan logika. Keimanan kepada tauhid tidak dapat dicapai melainkan melalui pendidikan agama yang tulen dan digembleng oleh pengajar yang mursyid. Keimanan kepada tauhid inilah juga yang akan membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia, kepada kehambaan kepada Allah Yang Maha Esa. Keimanan kepada tauhid juga akan menghalang lahirnya produk mahasiswa yang ‘robotik’, dan diprogramkan untuk menjadi hamba kapitalisme.

Apapun kelebihan pengarang yang utama, adalah keupayaan beliau mengesan isu yang begitu mengganjal dalam masyarakat hari ini, dan roh perjuangan beliau yang segera menggembleng tenaga golongan muda untuk turun menghidupkan TFTN.

Namun, saya lebih suka mengambil sikap menjadi pelengkap tanpa perlu menggunjing usaha-usaha yang telah dijalankan oleh orang terdahulu, yang telah memulakan usaha mereka sendiri mengikut kemampuan, daya usaha dan ruang lingkup mereka. Ramai antara mereka yang berjasa ini tidak lagi muda, dan zaman mereka telah berlalu atau mereka telah ditinggalkan oleh zaman – dan mungkin mereka gagal bereaksi terhadap zaman kini setangkas orang muda hari ini (diwakili oleh pengarang sendiri misalnya), sepertimana mereka mampu bereaksi terhadap zaman mereka dulu. Itulah yang saya lihat ada pada DBP (yang sudah dimakan usia, bukan DuBook Press), yang telah berusaha menghadirkan buku2 ilmiah sebelum ini ke dalam masyarakat – pada zaman kegemilangannya dari buku2 mereka saya belajar menggunakan bahasa, mencerna persoalan orientalisme, mengenal karya Imam al-Ghazzali dan Syed Ameer Ali.

Ini hanya secebis daripada pandangan saya yang baru belajar berkritis (maklum sudah tua, tak sekritis orang muda). Semoga ada manfaat.